فرم همکاری متقاضیان استخدام

مشخصات فردی

 • نام :*
 • نام خانوادگی :*
 • نام پدر :*
 • تاریخ تولد :*
 • کد ملی :*
 • دین :*
 • وضعیت نظام وظیفه :*
 • وضعیت تأهل :*
 • سابقه محکومیت کیفری:*
 • سابقه بیماری:*
 • شماره تلفن همراه:*
 • شماره تماس ثابت:
 • آدرس ایمیل:*
 • آدرس محل سکونت:*

شغل مورد تقاضا

 • متقاضی چه نوع کاری هستید؟* آیا می توانید در ساعات غروب نیز کار کنید؟* آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟*
 • در کدام زمینه تمایل به همکاری دارید؟*
 • آیا می توانید در ایام پایان هفته یا روزهای تعطیل نیز کار کنید؟*
 • تاکنون چه مدت بیمه بوده اید؟ (سال)
 • حقوق درخواستی:

سوابق کاری