فریزر صندوقی

از کجا خریداری کنم
ویژگی ها

BD-250

250

L

حجم مفید فریزر

A++

-

رتبه مصرف انرژی

1115*607*832

mm

ابعاد بسته (ارتفاع / عمق /عرض)

 

فریزر صندوقی
1

توضیحات تکمیلی

امکانات فریزر صندوقی

طبقات فلزی کشویی  

مجهز به کمپرسورکم مصرف